Odbori

Odbor za stručno usavršavanje, znanost i istraživanje

1ŽeljkoBačić predsjednik
2RinaldoPaarzamjenik predsjednika
3ZdravkoKapovićčlan
4DarkoCarčlan
5IvanRemetačlan

Odbor za regulativu

1Damir Pahićpredsjednik
2AntonioŠustićčlan
3JasnaJezerić Cvitkovićčlan
4AleksandraRuljčlan
5MarijanRatkajecčlan

Odbor za upis i WEB

1BiserkaMaurerpredsjednik
2MarioBožićčlan
3ZlatkoŠurinačlan
4MatijaFranićčlan
5AntonioLuketićčlan

Odbor za organizaciju susreta

1Dragutin Bajilopredsjednik
2NenadSmolčakčlan
3MatildaBankovićčlan
4DavorinRumihačlan
5ArmandoSlavičekčlan

Odbor za sport

1KristijanKrznarićpredsjednik
2MartinLončarićčlan
3Ivica Markovićčlan
4JosipZubakčlan
5KristijanHubakčlan