Kontakt

Adresa: HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6

E-mail: zgug1993@gmail.com

Mob.: +385 98 738 598

OIB: 90151004965

IBAN: HR7023600001101561665