Impressum

„Duga je povijest inženjera i tehničara koji se bave geodezijom. Zagreb je grad u kojemu se 11. veljače 1919. osnovalo Udruženje geometara. Nakon Drugoga svjetskog rata 1946. godine geodeti su djelovali kao sekcija Društva inženjera i tehničara Zagreb. Iste sekcije osnovane su u Splitu, Rijeci i Osijeku koje 1952. godine prerastaju ove okvire i sudjeluju u osnivaju Društva geodeta Hrvatske. Iako su geodeti bili članovi Hrvatskoga inženjerskog saveza osnovanog 2. ožujka 1878. kao Klub inženjera i arhitekata, ipak se prosinac 1952. smatra početkom samostalnog djelovanja geodeta u Društvu geodeta Hrvatske (Kapović 2007, Spomen knjiga povodom 55 godina Hrvatskog geodetskog društva 1952.-2007.).“

Udruga geodeta grada Zagreba i Zagrebačke županije osnovana je na skupštini održanoj 20. studenog 1993. godine u Zagrebu. Za prvog predsjednika izabran je Zlatko Šurina.

Udruga geodeta grada Zagreba i Zagrebačke županije preimenovana je u Zagrebačku udrugu geodeta odlukom predsjedništva 1998. godine.

Cilj Zagrebačke udruge geodeta je podizanje svijesti za zajedničkim djelovanjem i aktivnim sudjelovanjem u okviru struke i društva.