Donatori

Tvrtke koje su svojim donacijama pomogli u radu i planiranim aktivnostima Zagrebačke udruge geodeta od 2016. do 2020. godine:
– CADCOM d.o.o.
– ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o.
– GEOANDA d.o.o.
– GEODETIKA d.o.o.
– GEODIST d.o.o.
– GEOMATIKA SMOLČAK d.o.o.
– GEOPROJEKT d.o.o.
– MULTISOFT d.o.o.
– PISMORAD d.o.o.
– ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.d.