IZBORNA SKUPŠTINA ZAGREBAČKE UDRUGE GEODETA 2024.

Poštovane kolegice i kolege članovi Zagrebačke udruge geodeta,

Sukladno članku 15. Statuta Zagrebačke udruge geodeta pozivam Vas na

Izbornu Skupštinu Zagrebačke udruge geodeta

u četvrtak 7. ožujka 2024. s početkom u 18:00 sati u Geodetskoj školi Zagreb, dvorana TVZ, Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Utvrđivanje kvoruma
  • Izbor radnog predsjedništva: predsjednika i dva člana
  • Izbor zapisničara
  • Izbor dva člana ovjerovitelja zapisnika
 2. Usvajanje dnevnog reda
 3. Izvješće predsjednika Udruge o radu Udruge za period 2020. – 2024.
 4. Razrješenje dužnosti dosadašnjih tijela upravljanja udruge
 5. Izbor članova tijela upravljanja
 6. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
 7. Razno

Nakon Izborne Skupštine s početkom u 19:00 sati održat će se prigodni domjenak za uzvanike i članove ZGUG u dvorani ROC (soba 07 – podrum) Geodetske škole, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15.

Pozivaju se svi članovi Udruge da se na Izbornu Skupštinu odazovu u što većem broju koji nam je sukladno Statutu ZGUG potreban za pravovaljano odlučivanje, a to je da je na Skupštini nazočna najmanje polovina članova ZGUG.

Dnevni red za Izbornu Skupštinu preuzmite OVDJE.

Izvješće za Izbornu Skupštinu preuzmite OVDJE.

Svoj dolazak ili ne dolazak na Izbornu Skupštinu i domjenak obavezno potvrdite najkasnije do 4. ožujka 2024. na e-mail: zgug1993@gmail.com ili mob. 098/738-598.

Predsjednik ZGUG:                      Bruno Pacadi, dipl.ing.geod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *